Dryport Zuidplas

Ontwikkeling Knibbelweg – Oost

 

In 2015 werd een ontwerp bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht voor een glastuinbouw bedrijvenlandschap aan de Knibbelweg, maar niet vastgesteld.
Inmiddels zijn de plannen opnieuw ter hand genomen en geactualiseerd.

DryPort Zuidplas biedt ruimte aan een combinatie van logistiek en glastuinbouw. Eén brede centrale as wordt toegevoegd in de Zuidplaspolder om alle bedrijvigheid te ontsluiten. Het glastuinbouw bedrijvenlandschap zal worden omzoomd door een groen-blauwe randzone met natuurlijke oevers. Hiermee wordt de bestaande lintbebouwing zorgvuldig ingepast op gepaste afstand van de nieuwe ontwikkelingen en ontstaat er een aantrekkelijke, duurzame en groene werkomgeving.

Ondernemen A12-A20 BV (onderdeel van de van Uden Groep) organiseert een digitale informatieavond op maandag 29 november a.s. van 19.00uur – 21.00uur 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de volgende website: www.dryport.nl  of www.knibbelweg-oost.nl