Persbericht

8 April 2015

Samenwerkingsovereenkomst Knibbelweg-Oost onherroepelijk

Planvorming kan nu echt van start

Gemeente en Ondernemen A12 – A20  hebben afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het glastuinbouwbedrijvenlandschap ten oosten van de Knibbelweg in Zevenhuizen. Deze overeenkomst is per 1 februari 2015 onherroepelijk. Ontwikkelingsmaatschappij Distripark A12 B.V. is toegetreden tot het consortium als 100% aandeelhouder. Drijvende kracht achter Ontwikkelingsmaatschappij Distripark A12 B.V. is Van Uden Logistic Site Investments B.V. met als uitvoerende kracht Van Uden Logitic Site Solutions BV. Met Ontwikkelingsmaatschappij Distripark A12 B.V. is er een solide en daadkrachtige partij toegetreden tot de ontwikkelingcombinatie die ervaren is met de ontwikkeling van bedrijfsterreinen. Samen met de ervaring van Grow Group B.V. op het gebied van glastuinbouwontwikkelingen is nu alle noodzakelijke kennis in Ondernemen A12-A20 geborgd. Daarbij blijft Grow Group een potentiële klant voor het glastuinbouwgedeelte.

 

Op woensdag 9 oktober 2013 hadden de gemeente Zuidplas en de ontwikkelcombinatie Ondernemen A12-A20 al een samenwerkingsovereenkomst getekend over de ontwikkeling van  een duurzaam ingerichte locatie met ruimte voor glastuinbouw en (logistieke)  bedrijvigheid aan de Knibbelweg in Zevenhuizen. Sinds dit moment is er door gemeente en Ondernemen A12-A20 hard gewerkt om de overeengekomen afspraken verder uit te werken en te concretiseren. Nu de overeenkomst onherroepelijk is komt realisatie dichterbij.

 

Glastuinbouwbedrijvenlandschap

De locatie vormt samen met de woningbouw in Zevenhuizen-Zuid en Moerkapelle-Oost één van de prioriteitsprojecten voor de gemeente in het kader van de Zuidplaspolderontwikkeling.  De locatie is  gelegen tussen de Knibbelweg, Noordelijke Dwarsweg, N219 en 4e tocht, bevat 31 hectare glastuinbouw, 31 hectare bedrijven, 5 hectare lintbebouwing en 11 hectare groen/water/infrastructuur. In totaal gaat het om 78 hectare te ontwikkelen gebied in de vorm van een glastuinbouwbedrijvenlandschap. Nu de ontwikkeling een nieuwe fase in gaat is het ook tijd voor een nieuwe naam, deze nieuwe naam zal binnenkort publiek gemaakt worden.

 

Duurzame locatie

Gemeente en Ondernemen A12-A20 hebben afgesproken dat het gebied duurzaam zal worden ingericht, onder voorwaarde dat deze ambities technisch én economisch haalbaar zijn. Te denken valt aan duurzaam materiaalgebruik en duurzame vormen van energiegebruik, waaronder zonne-energie, aardwarmte, warmte- en koudeopslag. Ook wordt er  gekeken naar innovatieve oplossingen voor het voor de glastuinbouw noodzakelijke gietwater en wordt de locatie aangesloten op een CO2-netwerk.

 

Marktgerichte ontwikkeling

De overeenkomst tussen gemeente en Ondernemen A12-A20 gaat uit van een gefaseerde marktgerichte ontwikkeling waarbij vraag en aanbod met elkaar in balans zijn. De ontwikkeling is als uit te werken bestemming vastgelegd in bestemmingsplan Zuidplas-Noord uit 2009. Het bestemmingsplan zal worden herzien om de ontwikkeling mogelijk te maken die meer in lijn is met de geldende principes met betrekking tot gebiedsontwikkelingen.

 

Vraag

Voor de eerste 8 hectare heeft zich al een serieuze kandidaat gemeld en ook andere partijen hebben zich gemeld voor kleinere eenheden Er is momenteel voldoende potentieel om een wervelende start mogelijk te maken. Dit kan al snel enkele honderden banen opleveren, hetgeen de nodige stimulans kan geven aan de nieuw te bouwen woningen en de plaatselijke economie, zoals toeleveranciers en de middenstand.


Wat betekent dit nu

De gemeente richt zich nu op de afronding van het bestemmingsplan. Naar verwachting zal dit bestemmingsplan in januari 2016 in werking treden waarna de eerste omgevingsvergunningen kunnen worden afgeven en kan worden gestart met de realisatie van de eerste fase.

Tegelijkertijd wordt gestart met de planvorming voor de aanleg van de rotonde in de N219 om het bedrijvenpark te kunnen ontsluiten. Zodra het bestemmingsplan in werking is getreden zal ook gestart kunnen worden met de aanleg hiervan.

 

Nadere informatie is verkrijgbaar :

Namens de gemeente Zuidplas:
via Team communicatie
T     0180 -637725
E     communicatie@zuidplas.nl
I      www.zuidplas.nl
twitter.com/@zuidplas

 

Namens Ondernemen A12-A20:
Y.E. Bostelaar-Rekkers
T     0182-303432
E     y.bostelaar@van-uden.nl