Overslag Terminal Alphen

In 2009/2010 is aan de vaarweg de Gouwe in Alphen aan den Rijn een terminal voor de op- en overslag van containers gerealiseerd. De Van Uden Group is initiatiefnemer, ontwikkelaar en exploitant van de Overslag Terminal Alphen (OTA) welke op 1 oktober 2010 onder de naam Alpherium officieel is geopend.


Terminal inrichting

De terminal bestaat uit een insteekhaven voor het afmeren van binnenvaartschepen, twee containerportaalkranen voor het laden en lossen van de containers en ruimte voor de opslag van containers. De insteekhaven biedt de mogelijkheid om maximaal vier schepen af te meren. Met de twee portaalkranen kunnen de schepen op een snelle en efficiënte wijze worden behandeld. Containers worden rechtstreeks vanaf de vrachtauto of vanuit de opslaglocaties op en van het schip geladen.


Projectfasering

Om de terminal te kunnen aansluiten op de vaarweg de Gouwe zal de huidige provinciale weg N207 langs de Gouwe moeten worden verlegd. Als onderdeel van de herinrichting van de N207 door de provincie Zuid-Holland zal deze verlegging worden gerealiseerd. De definitieve realisatie van dit provinciale werk zal echter nog enige jaren in beslag gaan nemen. Om ook met de aanleg van de terminal te kunnen starten is besloten om in de tussenliggende periode de N207 tijdelijk aan de buitenkant van het terminal terrein aan te leggen. Na de realisatie van de definitieve verlegging van de N207 zal vervolgens tijdelijk verlegging worden verwijderd en zal het terminalterrein worden vergroot.


Onderdeel van Steekterpoort

De overslag terminal maakt deel uit van het totale project “Steekterpoort”. Dit project is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeente Alphen aan den Rijn en de Van Uden Group. Gezamenlijk werken deze partijen aan de realisatieplannen van het project. Meer informatie over het project “Steekterpoort” is de vinden op de website: www.steekterpoort.nl