Na ruim 15 jaar uitbreiding bedrijventerrein van Uden in Haaften mogelijk

16 April 2019

 

Op 10 april 2019 heeft de Afdeling Raad  van State de beroepen tegen het bestemmingsplan “Kerkewaard 2016” ongegrond verklaard.
Hiermee is het bestemmingsplan, welke voorziet in de uitbreiding van het bedrijventerrein, onherroepelijk geworden.

Reeds in 2000 verwierf Van Uden Logistic Site Investments BV het eigendom van de voor de uitbreiding benodigde gronden. In 2009 stelde de gemeenteraad de Kadernotitie (startnotitie) vast, waarin  het kader van een nieuw bestemmingsplan voor verdere uitbreiding van de activiteiten op het bedrijventerrein Kerkewaard werd vastgelegd. Vijf jaar later, in maart 2014, besloot de gemeenteraad vervolgens om conform de kaderstelling uit 2009, de ontwikkeling van Kerkewaard als watergebonden bedrijventerrein verder uit te werken.
Een langdurig en leerzaam proces volgde, welke uiteindelijk resulteerde in het vaststellen van het bestemmingsplan “Kerkewaard 2016” door de gemeenteraad op 21 december 2017. Tegen dit plan werd in 2018 beroep ingesteld.
Met de uitspraak van de Afdeling kunnen de bedrijfsactiviteiten van Nedcargo, op een tot nu toe onbebouwd perceel van Van Uden Logistic Site Investments op het bedrijventerrein Kerkewaard aan de Waal, uitgebreid worden. Het plan maakt de realisatie van een nieuw distributiecentrum van 40.000 m² met een maximale hoogte van 16 meter en van een laad- en loskade met een lengte van 200 meter mogelijk.