Herstructurering Wattstraat 61-63 te Zoetermeer

In 2005 is Van Uden een samenwerking met een van Europa’s modernste bottelarijen, Avandis C.V., aangegaan. Vanuit deze samenwerking is middels een gezamenlijke projectorganisatie, aangestuurd door Van Uden Logistic Site Solutions, de bedrijfslocatie van Avandis aan de Wattstraat 61-63 te Zoetermeer geherstructureerd. Het einddoel van deze herstructurering was enerzijds het elders onder brengen van enkele activiteiten op het gebied van drankenbereiding en anderzijds het op één terrein bundelen van de diensten van Avandis C.V. en Van Uden Logistics in de drankensector.

Het totale herstructureringsproject is onderverdeeld in drie hoofdonderdelen welke alle drie door Van Uden Project Development zijn uitgevoerd:

1. sloop en veiling bestaande opstallen;
2. herstructurering infrastructuur;
3. nieuwbouw DC Van Uden Logistics.

Sloop en veiling bestaande opstallen

Nadat er in januari 2006 de laatste drank in de distilleerderij was geproduceerd is er gestart met het ontmantelen en demonteren van de distilleerderij, de moutwijnfabriek, de vatenopslag en diverse onderen opstallen. Deze fase heeft uiteindelijk gelijk tot een kavel bouwrijpe grond welke gereed was voor de nieuwbouw van het distributiecentrum voor Van Uden Logistics.

Herstructurering infrastructuur

Om de site na de herstructurering zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken is de infrastructuur uitgebreid en geoptimaliseerd. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe rondweg op het site, verplaatsing van een aantal activiteiten zoals het milieuplein en de schoonwatertank van de sprinklerinstallatie.

Nieuwbouw distributiecentrum Van Uden Logistics

  • Eén van de belangrijkste aanleidingen voor dit project is het bij elkaar brengen van de productieactiviteiten van Avandis en de distributie- en transportactiviteiten van Van Uden Logistics. Voor deze activiteiten wordt door Van Uden Logistic Site Solutions in twee fasen een distributiecentrum voor de pallet op- en overslag van dranken gerealiseerd. Beide fases, 17.000 m2 en 6.800 m2 zijn inmiddels opgeleverd in gebruik genomen.
    De mogelijkheid is aanwezig om het bestaande  distributiecentrum met nogmaals 6.000 m2 uit te breiden.’

.

0240a