Industrieweg 24 te Zoeterwoude-Rijndijk

Het betreft een locatie gelegen op het industrieterrein de Grote Polder bij Zoeterwoude-Rijndijk met uitstekende aansluiting op de nabij gelegen Rijkswegen N11 en A4. Goede Bereikbaarheid met openbaar vervoer.


Kenmerken

Een bouwperceel van circa 4,3 ha. Dit bouwperceel maakt deel uit van een groter perceel van in totaal ca. 6 ha waarop een kantoorgebouw is gesitueerd welke thans is verhuurd aan derden.


Ontwikkeling nieuwbouw: oppervlakten en hoogte

Het bouwperceel is te splitsen in meerdere kavels waarbij de minimale afmeting van een bouwperceel 1 ha is.
Minimaal te realiseren ca. 7.000 m² BVO en maximaal te realiseren ca. 28.000 m² / 30.000 m² BVO. Op deze locatie is op grond van een vrijstellingsbevoegdheid in een aantal gevallen een bebouwingspercentage toegestaan van max. 80% en een bouwhoogte van max. 18 m. Het standaard bebouwingspercentage is 70%.


Grondprijzen bij verkoop

Aankoop behoort ook tot de mogelijkheden. Grondprijs bij verkoop bedraagt € 285,00 tot € 310,00 k.k. / m² te vermeerderen met de wettelijke omzetbelasting.
Ook turnkey verkoop behoort tot de mogelijkheden.


Turnkey Huur

  • Huurperiode: uitgangspunt is minimaal 10 jaar tot 15 jaar;
  • Beschikbaarheid: 12 maanden na ondertekening van huurovereenkomst.;
  • Huurprijzen: voor een state of the art magazijnruimte ca. € 67,50 tot € 70,00 per m² per jaar (huurprijs uiteindelijk afhankelijk van overeengekomen opleveringsniveau). Voor de moderne kantoorruimte: ca. € 130,00 per m² per jaar (ook afhankelijk van overeengekomen opleveringsniveau);
  • Opleveringsniveau: het uitgangspunt is nieuw te realiseren en moderne bedrijfsruimte met kantoorruimte welke voldoet aan de meest recente bouwvoorschriften. Uiteraard wordt het definitieve en wenselijke opleveringsniveau in goed overleg met huurder nader overeengekomen.